Lời người ở lại

Gởi lại Dakto một bàn chân trái

Ghé lại Pleiku cưa bàn chân phải

Về đến Sài Gòn còn một cánh tay

Lết giữa quê hương thân phận ăn mày

Bài hát mẹ ru vào đời khói lửa

Tôi hát một mình, còn ai nghe nữa

Điệu nhạc đau buồn trong tối ba mươi

Cho tôi tình thương, cho tôi tình người

Chào bà Việt Kiều về từ nước Mỹ

Ngoảnh mặt mà đi, đừng nhìn tôi kỹ

Tủi nhục, đau buồn bám lấy thân tôi

Từ độ người xa hai mươi năm rồi

Chào anh Việt Kiều về từ nước Úc

Sao anh đứng đây nhìn tôi mà khóc

Anh nhớ bạn bè hay nhớ chính anh

Đồng đội, quê hương, anh bỏ sao đành

Chào em Việt Kiều về từ nước Đức

Em sinh ra đời, nỗi buồn vong quốc

Tuổi trẻ lạc loài những bước chân hoang

Còn đó em ơi, đất mẹ điêu tàn

Gởi lại Dakto một bàn chân trái

Ghé lại Pleiku cưa bàn chân phải

Về đến Sài Gòn còn một cánh tay

Chết giữa quê hương, thân phận lưu đày. 

 

Trần Trung Đạo

Nhạc Phan Ni Tấn, Nguyễn Hải hát & Hửu Tuệ đàn. Phổ theo thơ của Trần Trung Đạo "Lời quê hương" còn có tên là "Xin đừng bỏ rơi tôi"