VÀO TRANG WEB NHÀ

 

"Nghiã Tình Sư Đệ Đồng Môn"

Mục trên trang web đọc hồn nôn nao

Tin vui lòng thấy ngọt ngào

Tin buồn giọt lệ thương đau muốn trào

Lời phân ưu gửi về nhau

Như đàn rung phím tơ sầu vọng âm

Màu tang trắng cõi phù vân

Đoàn Phan lòng trĩu bao lần xót xa

Nghĩa tình thắm thiết một nhà

Vui buồn chia xẻ tuổi già tóc sương

Neo vùng kỷ niệm mến thương

Trổ ngàn hoa lợp mái trường thân yêu

 

                 TRẦM VÂN