NHỚ CẦN THƠ

 

Thu vàng lá rụng cánh liêu xiêu

Chợt nhớ Cần Thơ nắng ngả chiều

Thương tấm bảng xanh dòng phấn bạc

Vương màu áo trắng mái trường yêu

Ninh kiều bến nước ai còn đợi?

Bình Thuỷ trưa hè quốc vẫn kêu

Sông Hậu tiếng phà nghiêng ngọn sóng

Vỗ về xưa ấy biết bao nhiêu.

 

TRẦM VÂN