HẠ NHỚ TRƯỜNG XƯA

 

Trường cũ về ngang nổi nhớ đầy

Nhặt gôm kỷ niệm rớt đâu đây

Phượng hồng mãi lắng lời ve gọi

Áo trắng còn nghiêng tóc gió bay

Mờ dáng  học trò sân cỏ dại

Thoảng mùi hương giấy bóng chiều ngây

Tiếng cười xưa vọng cong vòm cổng

Ngơ ngẩn mùa thương nắng hạ gầy

                    Trầm Vân