LỜI CHÚC MỪNG HAI CHÁU THÔNG THỤC
(Nhân nhận được tin Ông Bà bạn đồng nghiệp Phạm văn Đàm kết sui gia với Ông Bà Huỳnh văn Phương)

 

Mở trang web thấy tin vui
Phạm Huỳnh hai họ kết sui nghĩa tình
Lòng mình chợt mở bình minh
Chúc Thông Thục đẹp mộng lành trăm năm
Gió hồng đưa võng tình giăng
Mùa xuân chọn một chỗ nằm đong đưa
Yêu thương biết nói sao vừa
Đi vê` đôi bóng sớm trưa ấm nồng
Quê nhà nắng chợt vàng ong
Mấy vần thơ mến trải lòng chúc thương
 

Ngày 24 tháng 2 năm 2006 TRẦM VÂN