XUÂN

Nắng Xuân đă ngập tràn làn cỏ biếc

Trời mùa Xuân d́u dịu áng mây trôi

Trên từng không, dăm cánh én chơi vơi

Mùa Xuân đă trở về trên đất Mẹ.

Đàn bướm nhỏ tung tṛn đôi cánh nhẹ

Ô, muôn màu rực rỡ giữa vườn hoa

Nàng hồng nhung, rồi cúc thắm kiêu sa

Khe khẽ gọi khách t́nh si ghé lại

Những cánh mai vàng thẹn thùng ngây dại

Khẽ nép vào khi hoàng tử đi qua

Ai bảo màu vàng bạc bẽo kiêu sa

Rung nhẹ cánh nghe hồn hoa ngây ngất

Mùa Xuân đến, mùa Xuân cao chất ngất

Trên từng không, đàn én dập d́u bay

Đây mùa Xuân, tiếng cười reo trong nắng

Xuân đă về, hồn tựa nhắp men say...

Thơ Nguyên Nhung