Phượng buồn

 

Đm ơi ma hạ la trong gi

Thơm mi đất ấm của qu hương

Mượn bng sng di đưa nắng tới

Cho hoa phượng vĩ nở rợp trường

V ma xun cũng vừa từ biệt

Nhờ chim mang hnh l về ngn

Trn đi cnh thời gian vun vt

C cn vương cht bụi trần gian

B đu đ mỗi chiều tan lớp

o tung bay xui ngược phố phường

Qua cầu trắng như my tha thướt

Vang tiếng cười rộn r yu thương

Mai mốt phượng vẫn hồng trong nắng

Nhưng một mnh sn vắng c đơn

Khi c b khng cn đi học

Mi vui chơi đu biết phượng buồn

 

Hiền Chu