CÂY CAM

Thơ Kim Ngưu

 

Càng ngày cây càng nhỏ lại

Càng lúc trái càng bé đi

Mùa Xuân đợi hoài không tới

Mùa Đông chờ hoài không đi. . .

 

THU NHỚ. . .

Năm trước khi mùa thu mới sang

Trước ngõ hoa đơm những nụ vàng

Gió lay, lay bóng hoa trong nắng

Một nét môi tươi rất dịu dàng

Thương quá mùa Thu trên áo tím

Một cánh chim về bay lẻ loi

Gió cuốn mây đi , xa vời vợi

Một chút tình riêng gửi đến người

Năm nay hoa rụng đầy trước ngõ

Đời vắng dần đi những nụ cười

Mùa Thu năm cũ, hồn năm cũ

Những cánh hoa vàng cũng tả tơi

KIM NGƯU