KHC MẸ

Đau lng con lắm mẹ hiền ơi

Mẫu tử từ nay vĩnh biệt rồi

m cảnh mẹ về vui an phận

Dương trần con ở lại mồ ci

 

Nui con khổ nhọc lc nằm ni

Bao lần nước mắt đ tun rơi

Con hư hỏng đ lm mẹ khc

Giờ phin con phải khc suốt đời!

 

Đau lng con lắm mẹ hiền ơi

Vĩnh viễn từ nay mất mẹ rồi!

Chua st giờ đy con mới biết

Hối hận, ăn năng, qu muộn rồi!

 

Đ bao lần lm mẹ sụt si

Đ bao lần nước mắt mẹ rơi

Con cũng khc, giờ đy con khc

Suốt đời nầy con khc đ mẹ ơi!

 

LTP

Viết thay cho con

Melbourne ngy 13/4/1999