THÔNG BÁO TIN BUỒN

& PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn do nhà văn Văn Quang chuyển đi từ Sài G̣n:

Nhà văn LÊ XUYÊN

Tên thật LÊ B̀NH TĂNG

(Cựu học sinh College de Cần Thơ – Phan Thanh Giản Cần Thơ, từ 1 ère Année (1941) đến 4 è Année (1945)

đă từ trần hồi 21 giờ 20 ngày 02 tháng 3 năm 2004 (nhằm ngày 12 tháng 2 năm Giáp Thân) tại tư gia số 523/238/147 Nguyễn Tri Phương, Quận 10 thành phố Sài G̣n Việt Nam.

Nhà văn LÊ XUYÊN (LÊ B̀NH TĂNG) trước năm 1975 là Tổng Thư Kư báo Sài G̣n Mai rồi Đại Dân Tộc, đă xuất bản nhiều bộ tiểu thuyết nổi tiếng như Chú Tư Cầu, Rặng Trâm Bầu, Nguyệt Đồng Xoài v.v..., anh em văn nghệ sĩ thường gọi ông là Chú TƯ CẦU, hôm nay mất đi là một mất mát lớn lao không những đối với gia đ́nh thân quyến, mà c̣n là sự mất mát đối với đại gia đ́nh Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm của chúng ta.

Xin thông báo đến quư Thầy Cô, quư anh chị đồng môn để cùng chia sẻ nỗi buồn mất mát một môn sinh, một đồng môn đă có 4 năm gắn bó với mái trường College de Cần Thơ – Phan Thanh Giản Cần Thơ.

Thành thật chia buồn cùng bà quả phụ Lê B́nh Tăng (nhủ danh Đặng Thị Bạt) và toàn gia quyến.

Nguyện cầu hương linh đồng môn LÊ B̀NH TĂNG (LÊ XUYÊN) sớm t́m được b́nh an trong cơi đời miên viễn.

 

 

Gia đ́nh PHAN THANH GIẢN & ĐOÀN THỊ ĐIỂM CẦN THƠ

& Ban Cố Vấn – Ban Điều Hành trang nhà PTGĐTĐ

THÔNG BÁO VÀ THÀNH KÍNH PHÂN ƯU