MỘT CHÚT TÌNH RIÊNG CHIA XẺ CHO NHAU

 

Trang nầy được mở ra trong bối cảnh phân ly, các cựu giáo sư và học sinh hai trường Phan Thanh Giản - Đoàn Thị Điểm đã rời xa mái trường đầy kỷ niệm thân thương năm nào, thắm thoát đã gần nửa thế kỷ trôi qua. Giờ đây nhìn lại thầy trò tóc bạc như nhau; có người đã vĩnh viễn ra đi, cũng có người sắp sửa ra đi, và cứ thế định nghiệp xoay dần đến với mọi người!.

Hôm nay ta viết cho người ra đi, cho người sắp ra đi, ngày mai bài viết của ta xin gởi cho người ở lại! Đó là những tâm tình ta hãy cùng nhau xẻ và lưu lại cho đời một chút gì để nhớ! Và đó cũng là mục đích chánh của trang nầy.

 

Thăm viếng Lê Xuyên lần cuối (Trương Đồng Môn)

Vĩnh biệt Lê Xuyên (Châu Lê)

Thư cám ơn của gia đình đồng môn từ quê nhà (Quế Trinh)

Thư gởi thăm Lê Ngọc Ánh từ Melbourne (Lê Thiện Phúc)

Thư cảm tạ của Lê Ngọc Ánh từ bệnh viện

Những bài thơ vĩnh biệt đồng môn 

Tâm tình Thầy Mai Đức Trí 

Viết cho một đồng môn ra đi (Lê Thiện Phúc)

Thương về người bạn Lâm Thị Tuyết Anh (Nguyễn Thị Hà)

Để nhớ về một người bạn (Nguyễn Thị Phương Dung)

Thuở còn cấp sách (Lê Ngọc Ánh)

Tình già (Lê Thiện Phúc

Tiễn người về cực lạc (LTP)

Lời mẹ đặn (LTP)

Bài thơ mừng sinh nhật (LTP)

Viết vội cho mầy (Lê Thiện Phúc)

Thương tiếc một đồng nghiệp vừa ra đi (Gs. Bùi Bằng Hãn)

Tâm Tình của đồng môn Lê Ngọc Ánh (15/05/2005)

Tâm tình đồng môn từ quê nhà (Tiêu Thanh Tòng)

Thư của phu nhân Nguyễn Trung Quân

Những bút tích tâm tình Lê Ngọc Ánh

Thầy trò còn gặp nhau bao nhiêu lần nữa? (Trần Bang Thạch)

Một nén hương cho Lê Ngọc Ánh (Gs. Trần Đức Thắng)

Bức thứ nhì cho Lê Ngọc Ánh (Gs. Loan Anh Vidmanis)

Chút tình để lại cho đời - thương kính niên trưởng Trần Văn Trọng (Châu Minh Hoàng)

 

 

 

 

Trở lại trang chủ

 

 


Trang nhà Cựu học sinh Phan Thanh Giản - Đoàn thị Điểm

Website: www.ptgdtd.com
Email: info@ptgdtd.com