NHỮNG BÚT TÍCH TÂM TÌNH

LÊ NGỌC ÁNH

Để tõ lòng ưu ái thiết tha và sự cảm phục chân thành đối với đồng môn Lê Ngọc Ánh, CHS PTG 1958-1961, vừa tạ thế lúc 1.10pm, Thứ Hai 04/04/2005 tại bệnh viện Stanford, Palo Alto, California.

Chúng tôi xin mở trang đặc biệt nầy nhằm lưu lại những bút tích hay những tâm tình của Lê Ngọc Ánh và của các đồng môn khắp nơi gởi về trong thời gian anh lâm trọng bệnh cho tới những giờ phút xót xa nhất là sau khi hay tin anh vĩnh viễn ra đi.