Chúc mừng Lễ Tạ Ơn,

Cám ơn Văn Thanh và Nguyệt Bạch và nhóm PTG/DTD Phoenix đă gởi lời chúc lành trong ngày Lễ Tạ Ơn. Tôi cũng xin chúc tất ca gia d́nh PTG/DDTD chúng ta ngày Tạ Ơn vui vẻ và nhiều ư nghĩa.

Tôi mới đi xa về, được biết có nhiều email messages, tôi vội mở ra đọc một số. Số email messaages tôi dọc trước hết là messages từ bạn bè PTG/DTD gởi. Một trong những diều tôi "tạ ơn" Thượng Đếđời là nhóm bạn bè, học sinh Việt Nam cũ mà tôi t́m lại được trong mấy năm gần đây. Tôi cảm ơn Danh và Ánh Nguyệt đă t́m ra tôi và mời tôi trở lại gia-đ́nh PTG/DTD mà tôi tưởng đă mất hẵn.

Từ ngày dến Mỹ, tôi xem ngày Lễ Tạ Ơn là ngày quan trọng nhất trong năm cho gia-đ́nh chúng tôi. Dù làm việc có tủi cực bao nhiêu, nhưng nghĩ đến những người Việt Nam, những dân tộc khác trên thế giới c̣n nghèo dói, tôi vẫn thấy ḿnh dược nhiều diễm phúc. V́ vậy nên năm nào tôi cũng dành th́ giờ để mừng lễ Tạ Ơn một cách long trọng và nghĩ dến những diễm phúc lớn nhỏ của ḿnh. Tôi cũng tạ ơn Thượnng Đế đă cho tôi sống đến ngày hôm nay.

Tôi không quên tạ ơn những người Bản Xứ ở đây mà người Mỹ gọi là Native Indians, và ngươi Danadians gọi là The First People. Tôi nghĩ dến nhữung diều nhóm người nầy đă bị mất mát, từ lănh thổ, văn hóa, có khi đến cả chủng tộc. Tôi xin gia d́nh PTG/DTD cùnng tôi dành chúc th́ giờ nghĩ đến những người vô phúc nầy mổt cách kính trọng , với t́nh thương và không kỳ thị. Trong những diều ta tranh đấu, xin quí bạn đừng quên tranh dấu cho những người thua lỗ va nghèo yếu hơn chúng ta như nhóm người First People nầy.

Kính chào trong diễm phúc và đoàn kết.

Loan Anh Vidmanis (Nguyen Thi)