TÂM TÌNH VÀ ĐỜI SỐNG

Trang nầy ghi lại các bài viết chứa đựng những tâm tình đời sống, kiến thức phổ thông hay kinh nghiệm thực tế trong đời sống hàng ngày của chúng ta để cùng nhau chia xẻ, trong tinh thần tương thân, tương kính giữa những người có ít nhiều kỷ niệm dưới hai mái trường Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm Cần Thơ.

 

Trở lại trang chủ

 

 


Trang nhà Cựu học sinh Phan Thanh Giản - Đoàn thị Điểm 

Website: www.ptgdtd.com
Email: info@ptgdtd.com