QUỸ TƯƠNG TRỢ PTG&ĐTĐ

Kính thưa quý niên trưỡng, quý thầy cô, quý đồng môn

Sau bốn tháng của Đại Hội Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm 8 tại Phoenix, Arizona, và sự tiếp tay đưa đến sự hình thành của Quỹ Tương Trợ Thầy Cô, Đồng môn Phan Thanh Giản&Đoàn Thị Điểm (gọi tắt Quỹ Tương Trợ PTG&ĐTĐ), sau khi tham khảo ý kiến của nhiều niên trưởng, thầy cô, và đồng môn nhiệt tình hỗ trợ, chúng ta đi đến sự tuyên bố việc thành hình Quỹ Tương Trợ, với những danh xưng, mục tiêu, thành phần, và phưong thức điều hành của Quỹ như sau:

Danh xưng:

Quỹ Tương Trợ Thầy Cô & Đồng Môn Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm.

Mục tiêu:

Tiếp tay trợ giúp các thầy cô, cựu nhân viên, đồng môn, và con cháu đồng môn đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn (xin xác nhận trường Phan Thanh Giản khác với trừơng Châu văn Liêm, và trường Đoàn Thị Điểm trước năm 1975).

Quỹ Tương Trợ PTG&ĐTĐ sẽ không có tham vọng hay mục tiêu thay thế những hoạt động hỗ trợ của các đồng môn ở các nơi đã hoạt động trước đây, cũng tương tự như Trang Nhà PTG&ĐTĐ không nhằm mục tiêu thay thế các sinh hoạt của Đặc San PTG&ĐTĐ, mà chỉ nhằm tạo nên phương cách khác, tiếp tay nhau làm giảm bớt những khó khăn của quý thầy cô và đồng môn tại quê nhà.

Quỹ Tương Tợ cũng mong mỏi làm một chỉ điểm để đồng môn các nơi biết được, hầu tiếp tay nhau trợ giúp các bạn cùng lớp của mình.

Tùy theo khả năng tài chánh của Quỹ, và nhu cầu, Quỹ có thể trợ giúp các học sinh nghèo, hiếu học mà thiếu phương tiện tài chánh để tiến thân.

Thành phần:

Ban Cố vấn: niên trưởng GS Nguyễn văn Hoàng, niên trưởng Hồ văn Chiếu, thầy Nguyễn Trung Quân, thầy Trần Đức Thắng, thầy Phạm Khắc Trí, thầy Nguyễn Như Hùng, thầy Đào Ngọc Tứ, Cô Loan Anh Vidmanis.

Ban Điều Hành: chị Nguyễn Mỹ Ngọc, chị Lê Ngọc Điệp, chị Nguyễn Thu Hương, anh Phan Văn Tánh, anh Lê Ngọc Ánh.

Đồng môn Đại diện tại các địa phương: anh Huỳnh Ngọc Minh (Dallas), chị Nguyên Nhung (Houston), anh Trần Văn Sách, chị Đỗ Ngọc Huệ (Bắc California), chị Lê Ngọc Điệp (Nam Cali), chị Thành Kim Hoa (Oregon), anh Lê Thiện Phúc (Australia).

Tại Cầnthơ: anh Hồ Trung Thành, anh Nguyễn văn Tạo, anh Lê Nguyễn Thiện Ngôn. Chúng ta sẽ kêu gọi sự trợ giúp của nhiều thầy cô, và đồng môn khác.

Sáng lập viên: Tất cả quý vị đã đóng góp cho sự thành hình của Quỹ Tương Trợ trong ngày Đại Hội 8 PTG&ĐTĐ tại Phoenix, Arizona.

 

Phương thức thực hiện:

Ai cũng có thể liên lạc với Ban Điều Hành Quỹ để cho biết các đối tượng có nhu cầu trợ giúp.

Đối với Thầy Cô và cựu nhân viên nhà trường gặp hoàn cảnh khó khăn: ai cũng có thể nhận ra lý lịch và sự khó khăn cũng hiển nhiên, nên sẽ không có gì trở ngại.

Đối với học sinh nghèo, hiếu học: việc cứu xét những đối tượng cần trợ giúp (hộc bỗng, trợ cấp) sẽ tùy thuộc vào một ủy ban riêng biệt, không dính dáng với những người điều hành trường CVL. Ủy Ban nầy ở Cầnthơ, để biết rõ tình trạng gia cảnh, và có hợp với những điều kiện để được trợ giúp hay không.

Ban điều hành sẽ phối hợp với Ủy ban Cứu xét để có quyết định sau cùng.

Các đối tượng không được dính dáng với những người cầm quyền đương thời.

Ban điều hành xin được đón nhận những ý kiến xây dựng, để cho việc làm tình nghĩa nầy sẽ mang lại kết quả tốt đẹp,đem đến tình thương, hiểu biết, thông cảm, hầu cho gia đình CHS Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm đoàn kết, thương yêu nhau hơn như sự mong mỏi của mọi người.

Trân trọng kính chào, và xin chân thành biết ơn những hỗ trợ và đóng góp của quý vị.

Thay mặt Ban Điều Hành Qũy Tương Trợ Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm.

Lê Ngọc Ánh, cựu học sinh Phan Thanh Giản

Ghi chú: Xin xem đính kèm Báo cáo tài chánh Quỹ Tương Trợ PTG&ĐTĐ.