TÌM CÔ GIÁO CŨ

Chúng tôi vừa nhận được thư của một đồng môn muốn tìm cô giáo cũ. Kính xin quý Thầy Cô và đồng môn nào biết vui lòng chỉ giùm theo nội dung bức thư dưới đây.

Lê Thiện Phúc

From: DANH DOAN [danhdoan@sbcglobal.net]
Sent: Sunday, 21 August 2005 2:28 AM
To: info@ptgdtd.com
Subject: Tim Co PHAM MINH THUY Giao Su Viet-Van Truong PHAN THANH GIAN CAN-THO
Toi la cuu hoc-sinh PHAN THANH GIAN CAN-THO mong-muon duoc biet tin-tuc va dia-chi Co Giao-Su Viet-Van PHAM-MINH-THUY day trong khoang thoi-gian hai nam 1961-1962 tai Truong.Kinh xin Quy-vi THAY va CO va cac ban cuu hoc-sinh PTG Ai biet duoc tin-tuc xin vui-long cho toi duoc biet tin.Rat thanh-that mang-on vo-cung.Danh Doan.