Ghi nhận và cám ơn nghĩa tình của niên trưởng  Hồ văn Chiếu ở Reno - Nevada và niên trưởng Nguyễn văn Hoàng ở Alexandria - VA.

  Ngày 27/10/2004

Chúng tôi được anh Châu Minh Hoàng báo tin vừa nhận được:

$US 50.00 từ niên trưởng Hồ Văn Chiếu (CHS PTG 1938-1942) ở Reno -  Nevada USA và

$US 50.00 từ niên trưởng Nguyễn Văn Hoàng (CHS PTG 1938-1942) ở Alexandria - VA– USA

(tổng cộng trong 1 check $US 100.00 do anh Lê Ngọc Ánh chuyển tiếp)

gởi tặng để đóng góp cho chi phí điều hành trang nhà.

Xin thành thật cám ơn niên trưởng Hồ Văn Chiếu và niên trưởng Nguyễn Văn Hoàng đã tiếp tay cho trang nhà gia đình PTG&ĐTĐ (ptgdtd.com) của chúng ta được trường tồn.

Xin cám ơn đồng môn Lê Ngọc Ánh đã chuyển tiếp check $100.00 USD.

Như chúng tôi đã loan báo ở mục Tài Chánh, để tránh sở phí hoán đổi tiền rất lớn, tất cả mọi số tiền đóng góp cho trang nhà PTG&ĐTĐ từ các nơi ngoài Úc Châu xin gởi về cho đồng môn Châu Minh Hoàng qua địa chỉ có ghi ở trang Tài Chánh, tất cả tiền thu sẽ được mang tay đến trang nhà ptgdtd.com Úc Châu trong chuyến liên lạc gần nhất.

 

Ban ÐH trang nhà PTGDTD.com