Ai ơi ăn bát cơm đy,

Xin ban vài ht cu người kém may!”

 

 

                                            Thiệp Mời

 

                      Hội Đồng Hương Cần Thơ Nam Cali

                  trân trọng kính mời và tha thiét  kêu gọi

  tất cà Quý Đồng Hương, Thân Hữu và các Hội Đoàn Bạn

   vui lòng đến tham dự Buổi Tiệc Gây Quỹ Cây Mùa Xuân 2006

       cho Thưong Phế Binh, Trẻ Em Mồ Côi và Khuyết Tật

                  của thành phố Tây Đô thưong mến

 

                       vào ngày Chủ  Nhựt 4 tháng 12 năm 2005

                                  từ 11 giờ trưa đến 4 gìớ chiều

                               tại Seafood Palace 2 Restaurant

                                   3150 W, Lincoln Ave #134

                                      Anaheim, CA 92801

                                           (714) 761-1131

 

Sự hiện diện cùa Quý Vị thể hiện thiện tâm bác ái và sự đoái hoài đến người khốn cùng bất hạnh , đem lại bát cơm nóng và giọt nước mắt nồng chan chứa trên đôi má gầy hóp của người lầm than trong buổi giao thừa đón Xuân.

                                  Thay Mặt Ban Tổ Chức,

       

Lê Ngọc Điệp               Bà Lâm Thị Sáng          BS Hồ Thanh Sơn

Cựu Hội Trưởng            Sáng Lập Viên              Tân Hội Trưởng 

(949) 831-5449                (714) 775-4544                (617 ) 889-3111

 

Chi phiếu xin đề: Sơn Hồ  15671 Patrice Ave, Westminster, CA 92683