DHNAMCAliLoGo.jpgHội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Thanh Giản-Đoàn Thị Điểm &

Đồng Hương Cần Thơ - Nam California

 (PTG - DTD - DHCT Alumni Association – Southern California)

10181 Westminster Ave # 212, Garden Grove. CA 92843

Đin thoi : (714) 539-8170  -  Email: ptgdtd_dhct.namcali@yahoo.com

 

 

Little SaiGon, ngày 08  tháng 11 năm 2008

THƯ MỜI

             

Kính gi: Quý Thy Cô, quý Niên Trưởng, quý Đng môn, Đng Hương cùng quý thân hu Cn Thơ.

 

Đại Hội Thế Giới lần thứ XIII, năm 2009 của CHS PTG-ĐTĐ Cần Thơ Hải Ngoại, sẽ được long trọng tổ chức vào các ngày 01, 02, 03 cho đến ngày 07 tháng 05 năm 2009 tại Nam California, Hoa Kỳ.

 

Chương trình Đại Hội XIII gồm có:  (Xin xem chi tiết trong phn Thông Báo).

 

NGÀY I - TIN ĐI HI:  TH SÁU, 01 THÁNG 05 - 2009. Thi gian:  10:00 sáng –  v dến khách sn lúc 9:00 ti. 

- Đ tham d Tin Đi Hi trn ngày, xin tp hp khách sn Ramada lúc 9:40 sáng th Sáu, ngày 01/05/09.

– Thưởng ngon đường ph Hollywood - Beverly Hill.

- Thăm viếng và mua sm ti China Town.

-  Du ngon: Vườn Bách Tho Huntington

-  Sinh hot văn ngh la tri hào hng, vui nhn và tham d Tic Tin Đi Hi ti Trang Tri  Vui Sng.

 

NGÀY II - TH BY 02 THÁNG 05 NĂM 2009.  Thi gian: 10:00 sáng – 3:30 chiu 

                  

 TIỆC MỪNG ĐẠI HỘI PTG-ĐTĐ CT.HN LẦN THỨ XIII & PHÁT HÀNH ĐẶC SAN 14 .

 

NGÀY III -  SINH HOT HU ĐI HI :

 

Tour 1T 03 – 05 tháng 05 - 2009 :  LAUGHLIN – LAS VEGAS  Tour.

-Xem show  JUBILEE ti Las Vegas vi nhng màn vũ đp nht thế gii.

(Giá vé:  hng nht: $100; hng nhì: $80; hng ba: $60).

 

Tour 2 T ngày 06 – 07 tháng 05 - 2009 :  MEXICO Tour, (nhớ  mang theo bản chính PASSPORT).

 

LƯU Ý:  Để BTC dễ dàng sắp xếp và đặt trước được giá rẻ cho mọi dịch vụ. Kính mong quý vị vui lòng gửi Thư Hồi Báo về sớm, nếu trước ngày 30/01/09 càng tốt . Các dch v đã thông báo, h s gia tăng chi phí lên trong năm 2009. Nếu chúng ta đt trước ngày 30/1/09, h cho chúng ta theo giá biu 2008. Nếu chúng ta hi báo tr sau ngày này, mi giá biu s b tăng lên.

Chi phiếu, ngân phiếu ng h, bo trợ (và bài viết) cho Đặc San 14, Đi Tic, Xem Show và Du Ngon xin ghi:    

HOI PTG - DTD - CAN THO

Và gi v đa ch:  Bùi Th N : 6 Iris, Irvine, CA 92620

 

 Kính Mời quý Thầy Cô, quý Niên Trưởng, quý Đồng Môn-Đồng Hương và quý Thân Hữu cùng gia đình vui lòng về tham dự Đại Hội XIII-2009. Để chúng ta được gặp lại Thầy xưa, bạn cũ, cùng nhau tay bắt, mặt mừng, hàn huyên tâm sự, ...... kể cho nhau nghe chuyện của tuổi học trò, của thời niên thiếu dưới mái trường xưa, và để ôn lại những kỷ niệm yêu quí dễ thương của thuở xa xưa về thành phố thân yêu của chúng ta.

 

Trân Trng Kính Mi.

TM.Ban T Chc Đi Hi XIII & Đc San 14, LITTLE SAIGON, NAM CALI, HOA KY.

Mindy Hà             : Tel: 714-539-8170,                                  Email: mindyha2001@yahoo.com

Bùi Văn Thưởng  : Tel: (909)374-3472, (909)622-7578

Bùi Thị Nữ           : Tel: (714)422-9079C + (714)544-2723 , Email: rosaliebtn@yahoo.com

Lý Tòng Tôn        : Tel: (661) 942-9130,                                Email: Tonsauly@aol.com