THƯ THÔNG BÁO

Gia Đình PTG &ĐTĐ Cần Thơ

tại Atlanta &Vùng Phụ Cận

tiểu bang GEORGIA - USA

V/V: Đại Hội lần thứ IX năm 2005

 

Thành phố Atlanta (GA) xin kính gửi đến tất cả quí vị niên trưởng, thầy cô, đồng môn và thân hữu trên khắp thế giới lời chào thân ái.

Trách nhiệm đã nhận, "plaque" tiếp tục luân lưu, truyền thống Gia Đình PTG & ĐTĐ CầnThơ sẽ bừng sáng trong 2 ngày :

Thứ Bảy : 2 Tháng 7 năm 2005

Chúa Nhật : 3 Tháng 7 năm 2005

Kính xin tất cả quí vị hoạch định chương trình tùy theo hoàn cảnh,

điều kiện cá nhân ngay từ bây giờ để chung vui trong ngày hội hằng năm

của Gia Đình chúng ta đã và đang lớn mạnh.

Đa tạ

 

TM. BTC. Đại Hội IX của Gia Đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ

tại Atlanta & vùng phụ cận

CHS/GS Đặng Thanh Liêm

PC: Thư mời và chi tiết sẽ được gởi sau

** Mọiý kiến đóng góp xin quí vị liên lạc :

CHS/GS: Đặng Thanh Liêm (770) 451-8358 hoặc (678) 773-3922 (Cell)

Email: liemdang@bellsouth.net

CHS : Trịnh Cẩm Văn (770) 463-3336 hoặc (404) 295-8282 (Cell)