Thư của Giáo sư Dương Văn Gia

Ngày 28 tháng Giêng, năm 2005

 

Kính thưa !Quí Thầy Cô và các Đồng Môn PTG/ĐTĐ,

Ngày 27/01/05 vừa qua, vợ chồng tôi là Gia và Hoa đã đến nhà Bà Nguyễn Thị Đợi tại Việt Nam

Để đưa tiền Quí Vị hảo tâm giúp đỡ Bà Nguyễn Thị Đợi trong lúc tuổi già và Bệnh tai biến mạch máu não. Số tiền đã đưa ra là một triệu sáu(1,600,000$ Việt Nam, tương đương với 100 USD). Bà Đợi là cựu nhân viên văn phòng trường Trung học Phan Thanh Giản Cầnthơ, phục vụ từ năm 1968 đến 1975 (?)

 

Hình từ trái qua phải: Gs. Dương Văn Gia, Bà Nguyễn Thị Đợi và Lương Liên Hoa

Số tiền nầy, trước đây tôi nghe là của Cô Thu Hương ở Arizona gởi tặng, nhưng sau nầy được đính chánh là do Quỹ Tương Trợ Thầy Cô & Đồng Môn Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm, được thành hình trong ngày Đại Hội tại thành phố Phượng Hoàng, Phoenix, Arizona, tháng 9, năm 2004, do những Cựu Giáo Sư, và Đồng môn PTG&ĐTĐ chung sức thành lập.

Thay mặt cho gia đình Bà Đợi, chúng tôi xin bày tỏ lòng cảm kích trước nghỉa cử cao đẹp của Quí Vị khi đóng góp và vận động để giúp đỡ một nhân viên cũ của nhà trường.

Kính chào Quí Vị,

Dương Văn Gia CHS CGS PTG.