Thư cám ơn lần thứ hai 

của Lê Hữu Thông 

Nhận được vào ngày 9 tháng 10 năm 2003, đặc biệt nhờ chuyển cho các đồng môn: Huỳnh Long Vân, Lê Ngọc Ánh và Bành Thị Út, những người đă gởi tiền giúp gia đ́nh anh Thông.

Sau đây là phóng ảnh hai bức thư mới nhận được của Lê Hữu Thông: