PHÂN ƯU

 

 

NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN

 

Luật sư PHAN THANH HY

Cựu Luật Sư Toà Thượng Thẩm Sài G̣n

Cựu Hội Trưởng Hướng Đạo Việt Nam (1964-1970)

Hậu Duệ đời Thứ Năm của Cụ PHAN THANH GIẢN

 

Đă từ trần vào lúc 10 giờ sáng

ngày 23 tháng 12 năm 2003

tại Marseille, Pháp Quốc

Hưởng thọ 83 tuổi

Lễ hoả táng đă được cử hành vào ngày 27 tháng 12 năm 2003

tại Hyeres, miền Nam nước Pháp.

 

 

Chúng tôi, toàn thể Cựu Giáo Sư, Cựu Học Sinh

trường Trung Học Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ;

Ban Cố Vấn và Ban Điều Hành trang nhà PTGĐTĐ: www.ptgdtd.com

 

Xin thành kính PHÂN ƯU cùng Gia Đ́nh Luật Sư PHAN THANH HY, Giáo Sư PHAN THANH THƯ và toàn thể ĐẠI GIA Đ̀NH HỌ PHAN.

 

Xin nguyện cầu hương hồn Luật Sư PHAN THANH HY

được sớm tiêu diêu Miền Cực Lạc

  

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU