THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

 

 

Kính thưa quư Thầy Cô và đồng môn,

Chúng tôi vừa nhận được hung tin, nhạc phụ của đồng môn NGUYỄN VĂN VIỆT (phụ trách nội vụ  của nhóm trách nhiệm gia đ́nh PTG & ĐTĐ Dallas TX năm 2004) là

Cụ ĐOÀN VĂN VƯƠNG, vừa măn phần tại Dallas Texas USA ngày 23 tháng 01 năm 2004 hưởng thọ 96 tuổi.

Thi hài cụ ĐOÀN VĂN VƯƠNG được đặt tại DONNELLY'S COLONIAL FUNERAL HOME, 6606 W. Airport Freeway, Irving, Texas, Tel:972-579-1313

Giờ thăm viếng từ 9:330AM đến 8:00PM

Lễ an táng sẽ cử hành vào ngày thứ tư 28 tháng 01 năm 2004 lúc 9:30 sáng".

Quư Thầy Cô và quư anh chị đồng môn có thể gọi điện thoại chia buồn với anh Nguyễn văn Việt qua số phone: 972-291-9073.

Chúng tôi xin thay mặt cho Ban Điều Hành trang nhà PTG&ĐTĐ thành kính chia buồn cùng đồng môn Nguyễn Văn Việt và cầu chúc hương linh cụ Đoàn Văn Vương sớm văng sanh cực lạc.

Thành kính phân ưu,

BĐH