Phâu Ưu

Kính thưa quư Thầy Cô và đồng môn,

Được tin trễ, do đồng môn Hồ Trung Thành cho hay, 

nhạc mẫu của đồng môn Nguyễn Văn Tạo vừa từ trần tại Huế ngày 05/01/2004.

Xin thay mặt Ban Điều Hành trang nhà cựu học sinh Phan Thanh Giản và Doàn Thị Điểm cùng quư Thầy Cô và đồng môn hải ngoại xin chia buồn cùng tang quyến và cầu chúc hương linh nhạc mẫu đồng môn Nguyễn Văn Tạo sớm văng sanh cựu lạc 

Thành kính phân ưu

BĐH