TIN BUỒN

&

PHÂN-ƯU

 

Được tin buồn, thân phụ của đồng môn BS VÕ THỚI HÊN

 

 Cụ Ông VÕ VĂN THỚI

 

Đã quy tiên ngày 03 tháng 10 năm 2006,

nhằm ngày 12 tháng 08 năm Bính-Tuất,

tại quê nhà, thành phố Long Xuyên Việt Nam.

 

Hưởng đại thọ 97 tuổi.

 

 

Chúng tôi một nhóm cựu giáo sư, tổng giám thị, giám thị cùng các đồng môn thuộc hai trường Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm, Cần Thơ hiện cư ngụ tại Toronto & vùng phụ-cận; các gia đình PTG & ĐTĐ các địa phương: Calgary Canada, Atlanta GA, Virginia – New Jersey – Maryland vùng Hoa Thịnh Đốn, Houston TX, Dallas-Fortworth TX, Seatle WA, Phoenix AZ, Chicago IL, Gia đình PTG & ĐTĐ Nam California, Hội Ái Hữu PTG & ĐTĐ Bắc California,  Melbourne – Sydney và các tiểu bang Úc Châu...

* Gởi lời Thành Kính – Phân Ưu cùng anh chị BS VÕ THỚI HÊN

 và tang-quyến tại quê nhà Long Xuyên.

* Đồng tâm cầu nguyện cho hương hồn Cụ Ông VÕ VĂN THỚI được vãng sanh nơi miền Cực Lạc.sinh nơi miền Cực-Lạc.

 

 

TM. Gia-Đình Cựu-học-sinh

Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm, Cần Thơ

tại Toronto, Canada.

CHS NGUYỄN VĂN PHÉP

(phụ trách Quan Hôn Tang Tế)

 

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Houston TX

CHS LÊ HOÀNG VIỆN

(phụ trách Thông Tin – Báo Chí)

 

TM. Trang Nhà PTG & ĐTĐ USA

CHS NGUYỄN CÔNG DANH

 

TM Ban Cố Vấn & Ban Điều Hành

Trang Nhà PTG & ĐTĐ Cần Thơ Hải Ngoại

CHS LÊ THIỆN PHÚC

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU