THÔNG BÁO

TIN BUỒN

&

PHÂN ƯU

Kính gởi:

Quý Thầy Cô,

Quý Niên trưởng, quý anh chị đồng môn hai trường

Phan Thanh Giản & Ðoàn Thị Ðiểm Cần Thơ,

Kính thưa quý vị,

Chúng tôi vô cùng xúc động nhận được tin buồn

Thân mẫu của CHS VĂN THANH (Trưởng Ban Tổ Chức), Má chồng của CHS TRƯƠNG NGUYỆT BẠCH (Thủ Quỹ Ban Tổ Chức Ðại Hội lần thứ VIII gia đình PTG & ÐTÐ Cần Thơ hải ngoại ngày 4 & 5 tháng 9 – 2004 tại Phoenix, Arizona - Hoa Kỳ)

là cụ Bà

TRẦN THỊ LAN

Sinh ngày 25 tháng 7 năm 1919 tại Hà Nội

vừa mãn phần lúc 3 giờ ngày 6 tháng 9 năm 2004,

nhằm ngày 22 tháng 7 âm lịch năm Giáp thân,

tại Hà Nội, Việt Nam

hưởng thọ 86 tuổi

Xin kính thông báo tin buồn nầy đến tất cả quý Thầy Cô, quý Niên trưởng, quý anh chị đồng môn khắp nơi cùng biết để

chia sẻ nỗi mất mát với gia đình đồng môn VĂN THANH - NGUYỆT BẠCH ở Hoa Kỳ và toàn tang quyến tại quê nhà.

góp lời cầu nguyện hương linh Cụ Bà TRẦN THỊ LAN sớm tìm được bình an trong cõi vĩnh hằng;

Ðịa chỉ liên lạc chia buồn với gia đình

CHS VĂN THANH & TRƯƠNG NGUYỆT BẠCH

4731 W. Evans Drive, Glendale, AZ 85306

Phone: (602) 548-9228

Email: ThanhBach@aol.com

 

Trân trọng báo tin buồn

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

TM. Nhóm sinh hoạt gia đình PTG & ÐTÐ tại Houston, TX

TM. Trưởng nhóm CHS VÕ LÊ THƠ

Phụ trách báo chí: CHS LÊ HOÀNG VIỆN

TM. Ban Ðiều Hành trang nhà PTGÐTÐ (www.ptgdtd.com)

CHS LÊ THIỆN PHÚC