THÔNG BÁO TIN BUỒN

VÀ PHÂN ƯU

 

Nhận được tin buồn từ Email của đồng môn Hồ Trung Thành (từ Cần Thơ VN)

chuyển đi ngày 31 tháng 01 năm 2006:

 

Thầy VŨ ĐÌNH LẠC

Đã từ trần chiều ngày 31 tháng 01 năm 2006

(tức chiều mùng 3 Tết tại Sài Gòn)

 

Được biết lúc 10 giờ sáng mùng 4 Tết (01-2-2006) sẽ cừ hành lễ di quan linh cữu của Thầy. Đồng môn Hồ Trung Thành đã đặt một tràng hoa với tư cách Cựu Học Sinh PHAN THANH GIẢN – ĐOÀN THỊ ĐIỂM để kính viếng Thầy VŨ ĐÌNH LẠC.

 

 

 

Trước sự ra đi vĩnh viễn của  Giáo sư VŨ ĐÌNH LẠC,

Thay mặt Ban Tổ Chức Đại Hội X gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ tại vùng Hoa Thịnh Đốn Hoa Kỳ (DC, Maryland, New Jersey và Virginia), thay mặt các gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ khắp nơi, chúng tôi xin được thông báo TIN BUỒN CHUNG,

 

 

Thành thật chia buồn cùng gia đình tang quyến Giáo sư VŨ ĐÌNH LẠC

Nguyện cầu hương linh Cố giáo sư VŨ ĐÌNH LẠC sớm được bình an

trong cõi đời miên viễn

 

 

 

TM. Các Ban Điều Hành PTG & ĐTĐ Cần Thơ tại Houston TX, Dallas TX, San Jose (Bắc California), Nam California, Chicaga IL, Seattle Washington, Phoenix AZ, Atlanta GA, Virginia – Maryland – New Jersey vùng Washington DC, Toronto Canada, các tiểu bang Úc Châu và các nơi trên thế giới.

 

CHS TRỊNH VĂN BÉ

Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội X-2006 tại Virginia vùng WA.DC

CHS – GS ĐẶNG THANH LIÊM

Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội IX-2005 tại Atlanta GA

TM. Ban Cố Vấn và Ban Điều Hành Trang Nhà PHT & ĐTĐ Cần Thơ

CHS LÊ THIỆN PHÚC

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU