THÔNG BÁO

&

CHIA BUỒN

Nhóm Houston vừa nhận được hung tin:

Ðồng môn VÕ ANH HOA

niên khóa 1948-1951

Sanh ngày 1-1-1934

Mất ngày 23-7-2004 tại Cần Thơ,

hưởng thọ 72 tuổi

Lễ hỏa táng sẽ được cử hành tại Cần Thơ.

Ðồng môn Võ Anh Hoa(niên khóa 1948-1951) là hiền thê của đồng môn quá cố Nguyễn Văn Bia (niên khóa1946- 1949) và là hiền muội của đồng môn Trần Anh Võ (San Diego).

 

Chúng tôi thành kính chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh chị Anh Hoa sớm về cõi vĩnh hằng.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Gia đình PTG-ÐTÐ Houston

Trang Nhà ptgdtd