TIN BUỒN

&

PHÂN ƯU

 

 

Vô cùng xúc động nhận được TIN BUỒN:

Nhạc phụ của Giáo Sư PTG TRẦN VĂN NHƠN

Là Cụ Ông

TRẦN VĂN CHIÊU

Từ trần vào ngày 2 tháng 3 năm 2006 tại tư gia, Mulpitas, California USA

Hưởng thọ 87 tuổi

 

 

Trước sự mất mát lớn lao nầy, chúng tôi thay mặt toàn thể GS và Cựu học sinh hai trường Trung học Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ (Bắc California, Nam California, Houston TX, Dallas – Fortworth TX, Chicago IL, Seattle WA, Phoenix AZ, Toronto Canada, Atlanta GA, Thủ đô Hoa Thịnh Đốn – Maryland – New Jersey – Virginia Hoa Kỳ, Melbourne Victoria, Sydney và các tiểu bang khu vực Úc Châu)

 

* Chân thành chia buồn cùng GS TRẦN VĂN NHƠN

và toàn tang quyến.

* Nguyện cầu hương linh Cụ Ông TRẦN VĂN CHIÊU sớm vãn sanh cực lạc.

 

Có thể liên lạc chia buồn cùng GS TRẦN VĂN NHƠN qua điện thoại: 408-251-7014

 

 

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ hải ngoại:

Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội lần thứ X – 2006 tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn USA

CHS TRỊNH VĂN BÉ

 

Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội lần thứ IX-2005 tại Atlanta Georgia USA

CHS – GS ĐẶNG THANH LIÊM

 

TM. Ban Cố Vấn & Ban Điều Hành Trang Nhà PTG & ĐTĐ Cần Thơ

CHS LÊ THIỆN PHÚC

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU