TIN BUỒN

&

PHÂN ƯU

 

 

Vô cùng xúc động nhận được TIN BUỒN

(qua Email ngày 8 tháng 6 năm 2006 của Đồng môn Nguyễn Văn Phép)

 

Thân Mẫu của các đồng môn Trần Tố Nga và Trần Thành Tiến

Là Bà quả phụ

TRẦN THÀNH QUI

Khuê danh CHÂU THỊ HẰNG

Sinh năm 1925

vừa thất lộc lúc 15 giờ 55 phút chiều ngày 07 tháng 6 năm 2006

nhằm ngày mùng 12 tháng 5 âm lịch năm Bính Tuất

Tại Trillium Health Centre, Mississauga, Ontario, Canada

Hưởng thọ 81 tuổi

 

Trước sự mất mát lớn lao nầy, chúng tôi thay mặt toàn thể GS và Cựu học sinh hai trường Trung học Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ (Canada, Louisiana, Houston TX, Dallas – Fortworth TX, Bắc California, Nam California, Chicago IL, Seattle WA, Phoenix AZ, Atlanta GA, Thủ đô Hoa Thịnh Đốn – Maryland – New Jersey – Virginia Hoa Kỳ, Melbourne Victoria, Sydney và các tiểu bang khu vực Úc Châu)

 

* Chân thành chia buồn cùng gia đình các đồng môn TRẦN TỐ NGA, đồng môn TRẦN THÀNH TIẾN và toàn tang quyến

ở Mississauga, Ontario - Canada

* Nguyện cầu hương linh Cụ Bà CHÂU THỊ HẰNG

sớm bình an trong cõi đời miên viễn.

 

Có thể liên lạc chia buồn qua cùng gia đình đồng môn Trần Thành Tiến qua địa chỉ:

P.O. Box 102 Station D, Etobicoke, ONT – M9A 4X1 Canada hoặc Email: tienthanhtran@yahoo.com

 

 

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ hải ngoại:

 

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Toronto Canada

CHS – NGUYỄN VĂN PHÉP

(phụ trách Quan Hôn Tang Tế)

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Houston Texas

CHS LÊ HOÀNG VIỆN

(Phụ trách Thông tin - Báo chí)

TM. Ban Cố Vấn & Ban Điều Hành Trang Nhà PTG & ĐTĐ Cần Thơ

CHS LÊ THIỆN PHÚC

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU