TIN BUỒN

&

PHÂN ƯU

 

Vô cùng xúc động nhận được TIN BUỒN:

Hiền Tỉ của đồng môn TRƯƠNG CÔNG HẠNH

(Ban Cố Vấn nhóm trách nhiệm sinh hoạt gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ

tại Houston Texas Hoa Kỳ)

Là Cụ Bà

TRƯƠNG THỊ TRẦM

Sinh năm 1916

Từ trần vào ngày 24 tháng 4 năm 2006

(nhằm ngày 27 tháng 3 âm lịch năm Bính Tuất)

tại Mõ Cày - Bến Tre - Việt Nam

Lễ an táng lúc 5g30 chiều thứ Bảy 29 tháng 4/2006 tại quê nhà Mõ Cày - Bến Tre VN.

Hưởng thượng thọ 91 tuổi

 

Trước sự mất mát lớn lao nầy, chúng tôi thay mặt toàn thể GS và Cựu học sinh hai trường Trung học Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ (Houston Texas, Dallas – Fortworth Texas, Bắc California, Nam California, Chicago IL, Seattle WA, Phoenix AZ, Toronto Canada, Atlanta GA, Thủ đô Hoa Thịnh Đốn – Maryland – New Jersey – Virginia Hoa Kỳ, Melbourne Victoria, Sydney và các tiểu bang khu vực Úc Châu)

* Chân thành chia buồn cùng gia đình đồng môn Trương Công Hạnh

và toàn tang quyến tại quê nhà.

* Nguyện cầu hương linh Cụ Bà TRƯƠNG THỊ TRẦM sớm bình an trong cõi đời miên viễn.

 

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ hải ngoại:

Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội lần thứ X – 2006 tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn USA

CHS TRỊNH VĂN BÉ

 

Trưởng Nhóm trách nhiệm nhiệm kỳ XII (2004-2006) gia đình PTG & ĐTĐ

tại Houston Texas và vùng phụ cận

CHS UNG NGỌC ĐẠT

TM. Ban Cố Vấn & Ban Điều Hành Trang Nhà PTG & ĐTĐ Cần Thơ

CHS LÊ THIỆN PHÚC

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU