TIN BUỒN

&

PHÂN-ƯU

 

Được tin buồn, nhạc-phụ của đồng-môn Trần Quang Nhuận

 và thân-phụ của chị Thái Tú Anh :

 

Bác THÁI CHUNG THÀNH

Pháp danh Minh Tâm

 

Sinh ngày 24 tháng 08 năm Giáp-Tý (1924)

đã quy tiên ngày 02 tháng 10 năm 2006,

nhằm ngày 11 tháng 08 năm Bính-Tuất, tại  Mississauga, Ontario,Canada.

 

Hưởng thọ 83 tuổi.

 

 

Chúng tôi một nhóm cựu giáo-sư, tổng-giám-thị, giám-thị cùng các đồng-môn thuộc hai trường Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm, Cần Thơ hiện cư ngụ tại Toronto & vùng phụ-cận; các gia đình PTG & ĐTĐ các địa phương: Calgary Canada, Atlanta GA, Virginia – New Jersey – Maryland vùng Hoa Thịnh Đốn, Houston TX, Dallas-Fortworth TX, Seatle WA, Phoenix AZ, Chicago IL, Gia đình PTG & ĐTĐ Nam California, Hội Ái Hữu PTG & ĐTĐ Bắc California,  Melbourne – Sydney và các tiểu bang Úc Châu...

* Gởi lời Thành Kính – Phân Ưu cùng anh chị Trần Quang Nhuận và  tang-quyến.

* Đồng tâm cầu nguyện cho hương-hồn Bác Thái Chung Thành được siêu sinh nơi miền Cực-Lạc.

 

 

TM. Gia-Đình Cựu-học-sinh

Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm, Cần Thơ

tại Toronto, Canada.

CHS NGUYỄN VĂN PHÉP

(phụ trách Quan Hôn Tang Tế)

 

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Houston TX

CHS LÊ HOÀNG VIỆN

(phụ trách Thông Tin – Báo Chí)

 

TM. Trang Nhà PTG & ĐTĐ USA

CHS NGUYỄN CÔNG DANH

 

TM Ban Cố Vấn & Ban Điều Hành

Trang Nhà PTG & ĐTĐ Cần Thơ Hải Ngoại

CHS LÊ THIỆN PHÚC

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU