PHÂN ƯU

 

Nhận được tin buồn từ đồng môn Nguyễn Thanh Liêm ở Sacramento, California

Thân mẫu của đồng môn Triệu Huỳnh Võ (vào trường 1951) là:

 

 

bà quả phụ

TRIỆU VĂN VIỆT

nhủ danh Võ Thị Lụa

Đã tạ thế  ngày 20 tháng 8 năm 2004

(nhằm ngày mùng 5 tháng 7  năm Giáp Thân)

tại Thốt Nốt , Cần Thơ

Hưởng thọ 90 tuổi

 

lễ an táng được cử hành tại Thốt Nốt

Trước sự mất mát của gia đình đồng môn Triệu Huỳnh Võ, Ban Ðiều Hành trang nhà PTG & ÐTÐ (www.ptgdtd.com),  thành thật chia buồn cùng anh Triệu Huỳnh Võ và tang quyến.

Xin nguyện cầu hương linh cụ Bà sớm bình an trong cõi đời miên viễn.

  

Quý thầy cô, quý anh chị đồng môn ở xa

có thể chia buồn với anh Triệu Huỳnh Võ  qua email trieuv@saccounty.net,  

 Trân trọng

Ban Ðiều Hành trang nhà PTG & ÐTÐ