TIN BUỒN

&

PHÂN ƯU


Vô cùng xúc động nhận được TIN BUỒN từ đồng môn Nguyễn Thanh Liêm (Sacramento California):

.

 

.

Cựu nữ Giáo Sư PTG

PHẠM MINH THỦY.

Sanh năm 1935 tại Hà Nội Việt Nam

Từ trần lúc 3 giờ sáng ngày 2 tháng 3 năm 2009

nhằm ngày 6 tháng 2 Âm lịch, năm Kỷ Sửu

tại Sacramento, California - USA

.

hưởng thọ 75 tuổi

Lễ an táng sẽ được cử hành

tại EAST LAWN ELKGROVE CA

9189 E. Stockton Blvd. - CA 92683

Lễ thăm viếng: Thứ 7 ngày 7 tháng 3 năm 2009 từ 10:00am đến 5:00pm

Lễ Di Quan lúc 11:00am ngày 8/3/2009

 


Trước sự mất mát lớn lao nầy, chúng tôi thay mặt toàn thể GS và Cựu học sinh hai trường Trung học Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ hải ngoại (Houston TX, Nam California, Bắc California, Louisiana, Dallas – Fortworth TX, Chicago IL, Seattle WA, Phoenix AZ, Toronto Canada, Calgary Canada, Atlanta GA, Thủ đô Hoa Thịnh Đốn – Maryland – New Jersey – Virginia Hoa Kỳ, Melbourne Victoria, Sydney và các tiểu bang khu vực Úc Châu) và Cần Thơ Việt Nam

.

* Chân thành chia buồn cùng Tang Quyến

* Nguyện cầu hương linh Bà GS Phạm Minh Thủy đời đời bình an trong cõi Vĩnh Hằng

.

TM. Gia Đình PTGĐTĐ Nam California

CHS MINDY HÀ

Hội Trưởng Hội Ái Hữu PTGĐTĐ & Đồng Hương Cần Thơ Nam California

                                Trưởng Ban Tổ Chức ĐH. PTG & ĐTĐ hải ngoại lần XIII-2009

 

TM. Gia Đình PTGĐTĐ Bắc California

CHS Châu Minh Hoàng

Hội Trưởng Hội Ái Hữu PTGĐTĐ & Thân hữu  Bắc California

.

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ tại quê nhà

LS/CHS HỒ TRUNG THÀNH (Cần Thơ – VN)

CHS VƯƠNG THỦY TÙNG (Cái Răng - Cần Thơ)


 
TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ hải ngoại:

* TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Calgary Canada

CHS LƯ HINH

(Trưởng Ban Tổ Chức ĐH. PTG & ĐTĐ hải ngoại lần XII-2008)

* TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Houston Texas

CHS PHAN THỊ HUỆ

(Trưởng Nhóm PTG & ĐTĐ Houston TX)


TM. Gia đình PTG & ĐTĐ khu vực Úc Châu

CHS BÙI HỮU TRẠNG

TM. Trang nhà ptgdtdusa.com

CHS NGUYỄN CÔNG DANH


TM. Trang Nhà ptgdtdcanada.com

CHS NGUYỄN NGỌC THẠCH


TM. Ban Cố Vấn & Ban Điều Hành Trang Nhà ptgdtd.com

CHS LÊ THIỆN PHÚC