TIN BUỒN

& PHÂN ƯU

Vô cùng xúc động nhận được TIN BUỒN:

(qua Email của đồng môn GS Đặng Thanh Liêm chuyển từ Atlanta GA)

 

Thân sinh của đồng môn PTG TRẦN TẤN TÀI và là Ba chồng của đồng môn ĐTĐ ĐẶNG THỊ MỸ HỒNG ở Canberra – Australia

LÀ CỤ ÔNG

TRẦN VĂN KHẢI

Từ trần vào lúc 3:10 PM ngày 10 tháng 11 năm 2006

nhằm ngày 20 tháng 9 năm Bính Tuất

 Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ VIỆT NAM

hưởng thượng thọ 92 tuổi

Lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 2:00PM ngày 14 tháng 11 năm 2006

 (24 tháng 9 năm Bính Tuất)

 

Trước sự mất mát lớn lao nầy, chúng tôi thay mặt toàn thể GS và Cựu học sinh hai trường Trung học Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ Hải ngoại & toàn thế giới

 

* Chân thành chia buồn gia đình đồng môn PTG & ĐTĐ TRẦN TẤN TÀI – ĐẶNG THỊ MỸ HỒNG (Úc Châu)

và toàn tang quyến tại quê nhà Cần Thơ Việt Nam

* Nguyện cầu hương linh Cụ Ông TRẦN VĂN KHẢI sớm tìm được bình an trong cõi đời miên viễn.

 

Có thể liên lạc chia buồn cùng gia đình đồng môn TRẦN TẤN TÀI & ĐẶNG THỊ MỸ HỒNG qua Email: Myhong Tai <my1hong@yahoo.com>

 

 

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ hải ngoại:

Ban Tổ Chức Đại Hội lần thứ X – 2006 tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn USA

Ban Tổ Chức Đại Hội lần thứ XI – 2007 tại Houston Texas USA

Bùi Hữu Trạng và Gia đình PTG & ĐTĐ toàn Úc Châu

Nguyễn văn Phép và Gia đình PTG & ĐTĐ Toronto Canada.

Trang nhà ptgdtdusa.com

Trang nhà ptgdtd.com

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU