TIN BUỒN và PHÂN ƯU

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn trễ

(qua thư của đồng môn Hồ Trung Thành gởi đồng môn Huỳnh Anh – Úc Châu,

đề ngày 22 tháng 12/2005):

GIÁO SƯ PTG TRỊNH ĐẠI BẰNG

Sinh ngày 02 tháng 11 năm 1936

Đã từ trần lúc 3 giờ 15 sáng ngày 29 tháng 11 năm 2005 tại Tư gia Sài Gòn

HƯỞNG THỌ 69 TUỔI

Hoả thiêu ngày 01 tháng 12 năm 2005, hài cốt được gởi vào Chùa LÂM TẾ gần nhà để hương linh nương hương khói nhà Phật.

(Điện thoại tư gia ở Sài Gòn: 088-378-115, có thể liên lạc chia buồn với phu nhân của thầy là Cô TRẦN TÚY NGA hoặc con gái duy nhất là TRỊNH TÚY AN).

 

Trước sự ra đi vĩnh viễn của GS TRỊNH ĐẠI BẰNG, chúng tôi thay mặt các ban đại diện sinh hoạt gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ các địa phương,

* Thành thật chia buồn cùng Quả phụ TRẦN TUÝ NGA

và tang quyến

* Nguyện cầu hương linh GS TRỊNH ĐẠI BẰNG

sớm an nhiên tự tại nơi cõi Niết Bàn.

 

TM. Các Ban Điều Hành PTG & ĐTĐ Cần Thơ tại Houston TX, Dallas TX, San Jose (Bắc California), Nam California, Chicaga IL, Seattle Washington, Phoenix AZ, Atlanta GA, Virginia – Maryland – New Jersey vùng Washington DC, Toronto Canada, các tiểu bang Úc Châu và các nơi trên thế giới.

CHS – GS ĐẶNG THANH LIÊM

Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội IX-2005 tại Atlanta GA

CHS TRỊNH VĂN BÉ

Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội X-2006 tại Virginia vùng WA.DC

TM. Ban Cố Vấn và Ban Điều Hành Trang Nhà PHT & ĐTĐ Cần Thơ

CHS LÊ THIỆN PHÚC

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU