TIN BUỒN

PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn

Em gái của đồng môn TRƯƠNG CÔNG HẠNH

(Thành viên Ban Cố Vấn Nhóm PTG & ĐTĐ Houston TX)

TRƯƠNG THỊ LỆ HOA

(Tuổi Kỷ Mẹo)

vừa từ trần tại Cần Thơ - Việt Nam

ngày 6 tháng 12 năm 2005 (nhằm ngày mùng 6 tháng 11 âm lịch năm Ất Dậu)

HƯỞNG THỌ 67 TUỔI

Linh Cữu được đưa về an táng tại TRƯƠNG GIA CHI MỘ

toạ lạc tại Vị Thanh – Chương Thiện (tỉnh Hậu Giang).

Chúng tôi xin thành thật chia buồn cùng

gia đình đồng môn TRƯƠNG CÔNG HẠNH

và gia đình tang quyến

Nguyện cầu hương linh người quá vãng sớm an nhiên tự tại nơi cõi đời miên viễn.

 

TM. Quý vị Giáo Sư và quý đồng môn gia đình PTG & ĐTĐ Hải ngoại, gia đình PTG & ĐTĐ các đại phương Houston TX, Dallas TX, Toronto Canada, Hội Ái hữu PTG ĐTĐ Bắc Cali, Nam Cali, Chicago IL, Seattle WA, Phoenix AZ, Atlanta GA, Virginia – New Jersey – Maryland (vùng WA.DC), các tiểu bang khu vực Úc Châu.

CHS. GS ĐẶNG THANH LIÊM

(Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội IX-2005)

CHS. TRỊNH VĂN BÉ

(Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội X-2006)

TM. Ban Cố Vấn và Ban Điều Hành trang nhà PTG & ĐTĐ Cần YThơ

CHS. LÊ THIỆN PHÚC

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU