TIN BUỒN

&

PHÂN ƯU

Vô cùng xúc động nhận được TIN BUỒN từ anh Trưởng Nhóm PTG & ĐTĐ Toronto Canada (qua Email của đồng môn Nguyễn Văn Phép):

Thân phụ của Đồng môn TRẦN BÁ TOÀN

Là Cụ Ông

TRẦN BÁ DUYÊN

Đã quy tiên ngày 28 tháng 8 năm 2007 (nhằm ngày 16 tháng 7 âm lịch năm Đinh Hợi) tại quê nhà – thành phố Cần Thơ Việt Nam

Hưởng thọ 78 tuổi

 

Trước sự mất mát lớn lao nầy, chúng tôi

* Gia đình CHS. PTG & ĐTĐ Cần Thơ tại Toronto Canada

* Và toàn thể GS và Cựu học sinh hai trường Trung học Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ (Atlanta GA, Phoenix AZ, Houston TX, Dallas – Fortworth TX, Chicago IL, Seattle WA, Nam California, Bắc California, Calgary Canada, Thủ đô Hoa Thịnh Đốn – Maryland – New Jersey – Virginia Hoa Kỳ, Melbourne Victoria, Sydney và các tiểu bang khu vực Úc Châu)

 

* Chân thành chia buồn cùng gia đình đồng môn Trần Bá Toàn

và toàn tang quyến tại quê nhà.

* Nguyện cầu hương linh Cụ Ông TRẦN BÁ DUYÊN sớm được Miên Viễn Vô Ưu nơi cõi Vĩnh Hằng

·       

Có thể liên lạc chia buồn cùng gia đình đồng môn Trần Bá Toàn qua điện thoại: tại VN: (011-84) 0902-591-195; tại Canada: