TIN BUỒN

&

PHÂN ƯU

Vô cùng xúc động nhận được TIN BUỒN:

Chị của đồng môn PTG BÙI THẾ TRƯỜNG (hiện ở Sydney Úc Châu);

Chị của đồng môn PTG BÙI CẨM HỒNG

và là Chị vợ của GS Cựu Hiệu Trưởng PTG PHẠM VĂN ĐÀM

Là Đồng môn

BÙI CẨM HOA

Pháp danh NGUYÊN PHƯƠNG

(CHS. vào trường PTG niên khoá 1952…)

Từ trần vào lúc 08:55 sáng ngày 07 tháng 3 năm 2006

nhằm ngày mùng 8 tháng 2 năm Bính Tuất tại Sài Gòn Việt Nam

hưởng thọ 70 tuổi

Trước sự mất mát lớn lao nầy, chúng tôi thay mặt toàn thể GS và Cựu học sinh hai trường Trung học Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ (Phoenix AZ, Houston TX, Dallas – Fortworth TX, Bắc California, Nam California, Chicago IL, Seattle WA,  Toronto Canada, Ban Tổ Chức Đại Hội IX 2005 tại Atlanta GA (đương nhiệm), Ban Tổ Chức Đại Hội lần thứ X tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn (WA.DC – Maryland – New Jersey – Virginia) Hoa Kỳ, các gia đình PTG & ĐTĐ tại Melbourne Victoria, Sydney và các tiểu bang khu vực Úc Châu)

 

* Chân thành chia buồn cùng đồng môn Bùi Cẩm Hồng & GS Phạm Văn Đàm, và toàn tang quyến đồng môn Bùi Cẩm Hoa tại Sài Gòn.

* Nguyện cầu hương linh đồng môn BÙI CẨM HOA sớm tìm được bình an trong cõi đời miên viễn.

 

Có thể liên lạc chia buồn cùng đồng môn Bùi Cẩm Hồng và GS Phạm Văn Đàm qua điện thoại tại Mesa, Arizona: 480-357-0446

 

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ hải ngoại:

Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội lần thứ X – 2006 tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn USA

CHS TRỊNH VĂN BÉ

 

Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội lần thứ IX-2005 tại Atlanta Georgia USA

CHS – GS ĐẶNG THANH LIÊM

 

TM. Ban Cố Vấn & Ban Điều Hành Trang Nhà PTG & ĐTĐ Cần Thơ

CHS LÊ THIỆN PHÚC

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU