TIN BUỒN

&

PHÂN ƯU


Vô cùng xúc động nhận được TIN BUỒN

(do niên trưởng NGUYỄN KHƯƠNG LẠC từ Canberra - thủ đô Australia báo tin và do anh BÙI HỮU TRẠNG chuyển qua Email sáng ngày Fri, May 02,2008)

 

Bà quả phụ Cố Niên trưởng

NGUYỄN VĂN XE

khuê danh NGUYỄN THỊ SÁU

Bào tỷ của cố Niên trưởng Nguyễn Văn Lộc (Luật sư, Cựu Thủ tướng VNCH trước 1975) và Niên trưởng Nguyễn Văn Trường (GS, Cựu Tổng trưởng Giáo dục VNCH trước 1975)


Đã thất lộc tại Canberra Úc Châu, ngày Thứ Tư 30 tháng 4 năm 2008 (nhằm ngyà 25 tháng 3 năm Mậu Tý)

hưởng thượng thọ 90 tuổi


Trước sự mất mát lớn lao nầy, chúng tôi thay mặt toàn thể cựu Giáo Sư và Cựu học sinh hai trường Trung học Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ hải ngoại (Houston TX, Nam California, Bắc California, Louisiana, Dallas – Fortworth TX, Chicago IL, Seattle WA, Phoenix AZ, Toronto Canada, Calgary Canada, Atlanta GA, Thủ đô Hoa Thịnh Đốn – Maryland – New Jersey – Virginia Hoa Kỳ, Melbourne Victoria, Sydney và các tiểu bang khu vực Úc Châu); và tại quê nhà  Cần Thơ Việt Nam:

 
* Thành kính chia buồn cùng đồng môn Niên trưởng

Nguyễn Văn Trường và Quý Tang Quyến

* Kính nguyện hương linh Bà NGUYỄN THỊ SÁU

sớm được an nhiên tự tại nơi cõi vĩnh hằng

 

 

TM. Toàn thể GS và CHS PTG & ĐTĐ Cần Thơ tại Úc Châu và gia đình:

GS BÙI BẰNG HÃN (VIC)

GS TRẦN VĂN DINH (VIC)

GS NGUYỄN ĐÌNH SỬU (WA)

* Các CHS đại diện các tiểu bang Úc Châu:

CHS NGUYỄN CHÁNH TRỊ (Adelaide SA), CHS NGUYỄN KHƯƠNG LẠC (Canberra ACT), CHS HUỲNH ANH (Brisbane (QLD), CHS BÙI HỮU TRẠNG (Melbourne VIC), CHS LƯƠNG TRUNG HƯNG (Sydney (NSW)


                     
TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ tại quê nhà

LS/CHS HỒ TRUNG THÀNH (Cần Thơ)

CHS VƯƠNG THỦY TÙNG (Cái Răng - Cần Thơ)

 

 TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ hải ngoại:

CHS VÕ LÊ THƠ

(Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội XI – 2007 tại Houston TX-USA)

 

CHS LƯ HINH

(Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội XII – 2008 tại Calgary Canada)

 

* TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Houston Texas

CHS LÊ HOÀNG VIỆN

(Phụ trách Thông tin - Báo chí)


* TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Toronto Canada

CHS NGUYỄN VĂN PHÉP

(Phụ trách Quan Hôn Tang Tế)

 

TM. Trang Nhà ptgdtdusa.com

CHS NGUYỄN CÔNG DANH


TM. Trang Nhà ptgdtdcanada.com

CHS NGUYỄN NGỌC THẠCH


TM. Ban Cố Vấn & Ban Điều Hành Trang Nhà ptgdtd.com

CHS LÊ THIỆN PHÚC


ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU