THÔNG BÁO TIN BUỒN

& PHÂN ƯU

Vô cùng xúc động nhận được tin buồn

Bào huynh của đồng môn CHS. PTG. NGUYỄN VĂN KHÁNH

cựu Phó Thị Trưởng Thị xã Cần Thơ

là:

Ông NGUYỄN VĂN KHƯƠNG

Nguyên Trưởng Ty CSQG tỉnh Phong Dinh

vừa từ trần ngày 09 tháng 10 năm 2004

(nhằm ngày 26 tháng 8 năm Giáp Thân)

tại Monteral Canada

Hưởng thọ 84 tuổi.

Xin chân thành phân ưu

cùng đồng môn niên trưởng NGUYỄN VĂN KHÁNH và tang quyến.

Thành kính cầu nguyện

hương linh Ông NGUYỄN VĂN KHƯƠNG sớm về cõi Tiên Cảnh

 

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ hải ngoại

CHS VĂN THANH

(Trưởng ban tổ chức đại hội PTG&ĐTĐ lần thứ VIII-2004 )

TM. Hội ái hữu PTG & ĐTĐ Bắc Cali

CHS LÂM HẦU SÁNG

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ tại Houston TX

Trưởng nhóm: CHS VÕ LÊ THƠ

TM. Ban Cố Vấn & Ban Điều Hành trang nhà PTG & ĐTĐ

CHS LÊ THIỆN PHÚC

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU