THÔNG BÁO TIN BUỒN

& PHÂN ƯU

Vô cùng xúc động nhận được tin buồn

Thân phụ của đồng môn Nguyễn Văn Kiều – Tây Úc

là:

Ông NGUYỄN VĂN GIÁC

vừa từ trần ngày 30 tháng 9 năm 2004

(nhằm ngày 17 tháng 8 năm Giáp Thân)

Sóc Trăng - Việt Nam

Hưởng thọ 82 tuổi.

Xin chân thành phân ưu

cùng đồng môn NGUYỄN VĂN KIỀU và tang quyến.

Thành kính cầu nguyện

hương linh Cụ NGUYỄN VĂN GIÁC

sớm được an nhiên tự tại nơi cõi vĩnh hằng.

 

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ hải ngoại

CHS VĂN THANH

(Trưởng ban tổ chức đại hội PTG&ĐTĐ lần thứ VIII-2004 )

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Melbourne, VIC, Úc Châu

CHS BÙI HỮU TRẠNG

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ tại Houston TX

Trưởng nhóm: CHS VÕ LÊ THƠ

TM. Ban Cố Vấn & Ban Điều Hành trang nhà PTG & ĐTĐ

CHS LÊ THIỆN PHÚC

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU