TIN BUỒN

PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn

THÂN MẪU của đồng môn PTG NGUYỄN TẤN PHƯỚC (trong gia đình PTG & ĐTĐ tại Houston TX)

Là Cụ Bà

NGUYỄN THỊ CHIẾU

vừa thất lộc vào lúc 4 giờ sáng sáng ngày 16 tháng 12 năm 2005 (nhằm ngày 16 tháng 11 âm lịch năm Ất Dậu) tại xã Nhơn Ái, Phong Điền, Cần Thơ Việt Nam.

HƯỞNG THƯỢNG THỌ 92 tuổi.

* Chúng tôi, thay mặt Giáo Sư và Cựu học sinh hai trường

Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ,

thành kính chia buồn cùng tang quyến và gia đình đồng môn NGUYỄN TẤN PHƯỚC

* Nguyện cầu hương linh Cụ Bà NGUYỄN THỊ CHIẾU

sớm vãn sanh nơi miền lạc cảnh

 

 

 

TM. Các gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ tại Houston TX, Dallas – FortWorth TX, Toronto Canada, Hội Ái hữu PTG & ĐTĐ Bắc Cali, Nam California, Chicago IL, Seattle WA, Phoenix AZ, Atlanta GA, Virginia – Maryland – New Jersey (vùng Hoa Thịnh Đốn) và các tiểu bang Úc Châu.

CHS ĐẶNG THANH LIÊM

(Trưởng Ban Tổ Chức Đại hội lần IX-2005 tại Atlanta)

CHS TRỊNH VĂN BÉ

(Trưởng Ban Tổ Chức Đại hội lần X-2006 tại Virginia (vùng WA.DC)

TM. Ban Cố Vấn và Ban Điều Hành trang nhà PTG & ĐTĐ Cần Thơ

CHS. LÊ THIỆN PHÚC

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU