PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn

THÂN PHỤ của GS NGUYỄN NHƯ HÙNG

(Cựu GS PTG Cần Thơ)

Là Cụ Ông

NGUYỄN NHƯ QUỸ

Pháp danh PHÚC TƯỜNG

Sinh năm: Đinh Mùi (1907)

Sinh quán: Đáp Cầu, Bắc Ninh

Đã tạ thế hồi 3 giờ 50 phút sáng ngày 22 tháng 12 năm 2005

(tức ngày 22 tháng 11 ănm Ất Dậu)

tại thành phố San Jose, California

HƯỞNG THƯỢNG THỌ 99 TUỔI

Trước sự mất mát lớn lao không riêng của gia đình GS NGUYỄN NHƯ HÙNG mà còn là nỗi đau chung của gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ ,

chúng tôi thay mặt các ban điều hành PTG & ĐTĐ tại các địa phương

Thành thật kính lời chia buồn đến gia đình

GS NGUYỄN NHƯ HÙNG và TANG QUYẾN.

Nguyện cầu hương linh Cụ Ông NGUYỄN NHƯ QUỸ

sớm được an nhiên tự tại nơi cõi đời miên viễn.

 

TM. Các Ban Điều Hành PTG & ĐTĐ Cần Thơ tại Houston TX, Dallas TX, San Jose (Bắc California), Nam California, Chicago IL, Seattle Washington, Phoenix AZ, Atlanta GA, Virginia – Maryland – New Jersey vùng Washington DC, Toronto Canada, các tiểu bang Úc Châu và các nơi khác trên thế giới.

CHS ĐẶNG THANH LIÊM

Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội IX-2005 tại Atlanta GA

CHS TRỊNH VĂN BÉ

Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội X-2006 tại Virginia vùng WA.DC

TM. Ban Cố Vấn và Ban Điều Hành Trang Nhà PTG & ĐTĐ Cần Thơ

CHS LÊ THIỆN PHÚC

Đ Ồ N G T H À N H K Í N H P H Â N Ư U