THÔNG BÁO TIN BUỒN

& PHÂN ƯU

Vô cùng xúc động nhận được tin buồn

Thứ nữ của đồng môn NGUYỄN CÔNG HIỀN

(phụ trách Nội Ngoại vụ nhóm trách nhiệm sinh hoạt

gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ tại Houston TX – Hoa Kỳ)

là đồng môn

NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỢNG (IVY NGUYỄN)

Cựu học sinh Trung học Đoàn Thị Điểm Cần Thơ

Cựu Sinh viên Đại học Houston

Nhân viên MD Anderson Hospital

Sinh ngày 8 tháng 11 năm 1961 tại Cần Thơ

(nhằm ngày mùng 01 tháng 10 năm Tân Sửu)

Mất lúc 3giờ 02 chiềun ngày 19 tháng 10 năm 2004

(nhằm ngày mùng 6 tháng 9 Giáp Thân) tại Houston, Texas, Hoa kỳ

HƯỞNG DƯƠNG 44 TUỔI

Linh cữu quàn tại nhà quàn EARTHMAN – RESTHAVEN

13102 Nort Freeway (I-45), phone: (281) 443-0063

Thăm viếng: Thứ Năm 21 tháng 10: 2 giờ chiều – 8 giờ tối

Thứ Sáu 22 tháng 10: 10 giờ sáng – 8 giờ tối

Thứ Bảy 23 tháng 10: 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa

Di quan lúc 12giờ trưa và Lễ Hoả táng lúc 1 giờ chiều.

Trước sự mất mát và đau buồn của toàn tang quyến,

chúng tôi, thay mặt quý Thầy Cô, quý anh chị đồng môn

CHS hai trường Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ

Và các gia đình đồng hương Cần Thơ

Xin thành thật chia buồn

cùng Anh Chị NGUYỄN CÔNG HIỀN - TRẦN THỊ LÀNH và gia đình các anh chị em của cháu HỒNG PHƯỢNG cũng là CHS hai trường PTG & ĐTĐ : Nguyễn Công Hạnh, Nguyễn Công Hiếu, Nguyễn Công Nghĩa, Nguyễn Thị Hồng Phúc (Hoa Kỳ).

Cầu nguyện hương linh

cháu NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỢNG

sớm siêu thoát trong cõi đời miên viễn.

 

 

 

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ hải ngoại

CHS VĂN THANH

(Trưởng ban Tổ chức Đại Hội lần thứ VIII – 2004 tại Phoenix AZ)

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ Houston TX Hoa Kỳ

Trưởng nhóm: CHS VÕ LÊ THƠ

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ tại Seattle WA

Trưởng nhóm: CHS HỒ PHƯỚC HẢI

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ tại Dallas TX

Trưởng nhóm: CHS HUỲNH NGỌC MINH

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ tại Atlanta GA

CHS. GS ĐẶNG THANH LIÊM

(Trưởng ban Tổ chức Đại Hội lần thứ IX – 2005 tại Atlanta GA)

TM Ban Cố Vấn & Ban Điều Hành Trang nhà PTG & ĐTĐ Cần Thơ

CHS LÊ THIỆN PHÚC

Và các gia đình : GS Nguyễn Văn Trường, GS Nguyễn Trung Quân,

Lê Hoàng Viện, Nguyễn Công Danh, Trương Công Hạnh, Nguyễn Phước Trang, Nguyễn Ngọc Hương, Nguyễn Ngọc Diệu, Võ Lê Thơ, Phạm Thu Nguyệt, Phan Thị Huệ, Phạm Phi Long, Phạm Quang Tân, Lương Minh Khoá, Phùng Văn Huỳnh, Trần Chấn Hoà, Nguyễn Công Uẩn, Nguyễn Văn Công, Trịnh Chí Sĩ, Nguyễn Văn Hà, …

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU