THÔNG BÁO TIN BUỒN

PHÂN ƯU

Nhận được tin trễ,

THÂN MẪU của Cựu Học Sinh Đoàn Thị Điểm KỶ MỸ DUNG

Là bà Quả phụ

DO NGUYEN

nhủ danh KỶ KIM PHỤNG

mãn phần ngày 8 tháng 3 năm 2005 tại Bình Thủy, Cần Thơ, Việt Nam

HƯỞNG THỌ 87 TUỔI

Trước sự mất mát lớn lao của gia đình đồng môn KỶ MỸ DUNG,

Chúng tôi, toàn thể:

Quý vị Giáo sư và CHS. PTG & ĐTĐ Dallas – Forthwort Texas USA, Ban Tổ Chức Đại Hội lần Thứ IX-2005 tại Atlanta (thay mặt các nhóm điều hành: Nam Cali, Hội Ái hữu PTG ĐTĐ Bắc Cali, Seattle WA, Houston TX, Chicago IL, Phoenix AZ, Toronto Canada, Úc Châu)

Ban Điều Hành trang nhà PTG & ĐTĐ

Thành kính phân ưu cùng gia đình đồng môn KỶ MỸ DUNG.

Nguyện cầu hương linh cụ bà sớm tiêu diêu nơi miền lạc cảnh.

 

TM. Nhóm CHS. PTG & ĐTĐ Dallas-Forthwort TX

CHS HUỲNH NGỌC MINH & CHS.LÊ VĂN GIÀU

TM. Ban Tổ Chức Đại Hội IX – 2005 Atlanta GA

CHS – GS ĐẶNG THANH LIÊM

TM. Ban Điều Hành Trang nhà PTG & ĐTĐ

CHS LÊ THIỆN PHÚC

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU