TIN BUỒN

&

PHÂN ƯU

 

Vô cùng xúc động nhận được TIN BUỒN

(qua Email của chị Lý Thu Cúc – California)

Thầy LƯƠNG XÚ

Sau một thời gian bạo bệnh, đã từ trần tại quê nhà Cam Ranh vào lúc 02:00 ngày 23 tháng 8 năm 2006 (nhằm ngày 30 tháng 7 năm Bính Tuất)

hưởng dương 58 tuổi

Được biết, Thầy LƯƠNG XÚ đã chuẩn bị trước chuyến đi, nên vẫn tỉnh táo đến giờ phút sau cùng. Lễ hoả táng cử hành lúc 14:00 ngày 24 tháng 8/2006. Tro cốt của Thầy sẽ được Cô KHÁNH đưa về Cần Thơ để thờ tự. Gia đình có chuyển lời cảm ơn những hỗ trợ của Thầy Cô và đồng môn trong lúc Thầy LƯƠNG XÚ còn sống.

 

Trước sự mất mát lớn lao nầy, chúng tôi thay mặt toàn thể GS và Cựu học sinh hai trường Trung học Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ (Bắc California, Nam California, Houston TX, Dallas – Fortworth TX, Chicago IL, Seattle WA, Phoenix AZ, Toronto Canada, Calgary Canada, Atlanta GA, Thủ đô Hoa Thịnh Đốn – Maryland – New Jersey – Virginia Hoa Kỳ, Melbourne Victoria, Sydney và các tiểu bang khu vực Úc Châu)

 

* Chân thành chia buồn cùng Cô KHÁNH và

 toàn tang quyến.

* Nguyện cầu hương linh Thầy LƯƠNG XÚ sớm vãn sanh cực lạc.

 

TM. gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ tại Houston TX

Phụ trách Thông Tin – Báo Chí

CHS LÊ HOÀNG VIỆN

 

TM. gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ tại Toronto Canada

Phụ trách Quan Hôn Tang Tế

CHS NGUYỄN VĂN PHÉP

 

TM. Ban Cố Vấn & Ban Điều Hành Trang Nhà PTG & ĐTĐ Cần Thơ

CHS LÊ THIỆN PHÚC

ĐỒNG THÀNH KÍNH