THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn thân mẫu của đồng môn Lương Vinh Quốc Bửu, Hội trưởng Hội Ái Hữu PTG&ĐTĐ Cần Thơ tại Sydney,

Bà Lương Vinh Hiển

Nhủ danh Ana Huỳnh Thị Liễu

Sinh ngày 02/03/1920

Vừa tạ thế ngày 12/12/2005 lúc 22 giờ 20 tại Sydney

Hưởng thọ 86 tuổi

Số điện thoại của anh Bửu: (02)98850935 / 0405 449618

Toàn thể Ban Điều Hành và Ban Cố Vấn trang nhà PTGĐTĐ, gia đình Lê Thiện Phúc cùng các đồng môn thân thích tại Melbourne xin thành kính phân ưu cùng đồng môn Lương Vinh Quốc Bửu và nguyện cầu cho vong linh cụ Bà sớm vảng sanh cực lạc.

TM BBan Điều Hành Trang nhà PTGĐTĐ

Lê Thiện Phúc