THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Kính thưa quý Thầy Cô và quý đồng môn,

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn, phu quân đồng môn Lương Vinh Huỳnh Mai là ông

NGUYỄN NGỌC OÁNH

từ trần tại Sydney, NSW, Úc Châu, ngày Thứ Năm, 09 tháng 02 năm 2006.

Hưởng thọ 62 tuổi

Thay mặt quý Thầy và các đồng môn trong Ban Điều Hành và Ban Cố Vấn trang nhà PTG-ĐTĐ, chúng tôi xin thành kính chia buồn cùng chị Lương Vinh Huỳnh Mai và các đồng môn trong tang quyến: Lương Vinh Quốc Việt, Lương Vinh Quốc Hưng, Lương Vinh Quốc Bửu (Sydney) Lương Vinh Quốc Khanh (USA) cùng các cháu.

Xin cầu nguyện hương linh Ông NGUYỄN NGỌC OÁNH sớm vãng sanh cựu lạc.

TM. Trang nhà PTG-ĐTĐ

Lê Thiện Phúc